Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

4193 6ca8
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viapanimruk panimruk

July 25 2017

7067 d2d3 500
Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
8408 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

July 22 2017

2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viafrenulum frenulum
1016 bb72 500
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
6592 bdc3
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianezavisan nezavisan
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viaviva-salvadore viva-salvadore
6015 a24d
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viamuviell muviell

July 21 2017

0542 5d99
Reposted fromrisky risky viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl