Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaczesctrawa czesctrawa

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viajointskurwysyn jointskurwysyn
3361 f2d7
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viajanealicejones janealicejones
4122 293a 500

zzzze:

Stanley Kubrick
Sleep, March 1947
Gelatin silver print

Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
5775 27c6 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

June 30 2017

I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaIriss Iriss

June 29 2017

3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation vialenosze lenosze
3840 5824
Reposted fromkarahippie karahippie viamowmihou mowmihou
6681 6ece 500
2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice viarealityisabitch realityisabitch

June 28 2017

Lubię piękne głosy i smutne dźwięki. To mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viaaniamy aniamy
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaaniamy aniamy
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viaelczi elczi
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via100suns 100suns
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaszarakoszula szarakoszula
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl