Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viaelczi elczi
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via100suns 100suns
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaszarakoszula szarakoszula
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viaolc olc
2169 971b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianfading nfading
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viaolc olc
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viabeatkazz beatkazz
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
9769 36ad 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
3048 6b65 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawasnae wasnae

June 27 2017

3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny
3302 e089 500

romantisme-pornographique:

Pierre Radisic, Variations sur Marilou, 1984.

Reposted fromnudes nudes viaczekoladowysen czekoladowysen

June 22 2017

5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczesctrawa czesctrawa
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viapiehus piehus
9206 ba84 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
4789 2dbe 500

insuh:

warmth

view more of Riley here / my insta

Reposted fromcelllfish celllfish viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl