Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viafindmehideme findmehideme
1917 9635 500
Reposted fromverronique verronique viakyszz kyszz

May 24 2017

7735 1112 500
Reposted fromkrzysk krzysk
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit via100suns 100suns
2148 7073 500

hauntedbystorytelling:

Zygmunt Rytka :: Obok sztuki / Next to Art, 1986 / source: fotografia-kolekcjonerska

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viakrzysk krzysk

May 18 2017

0852 51c9 500

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

May 17 2017

0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viaepidemic epidemic
Reposted frombluuu bluuu viakyszz kyszz
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viabylejaka bylejaka
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viabylejaka bylejaka

May 16 2017

3574 4ccd 500

annabellehectorsworldofweird:

transparent lettuce umbrella

Reposted fromidiod idiod viapsychoviolet psychoviolet
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
2250 f8b4
6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viakrzysk krzysk

May 12 2017

7935 68d2 500
Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus

May 10 2017

Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl